disciplina «Psihologia»

(Сiclul I)

Domeniul general de studiu:                                            011  Ştiinţe ale educaţiei

Domeniul de formare profesională:                                0114   Educaţie şi formare a profesorilor

Codul şi denumirea specialităţii                                      141.08. Limbi şi literaturi

Codul şi denumirea specializării:                                    0114.08./01141.10

                                                                                       Limba şi literatura română şi engleză

 

 

 

 

 

 

Autori:

Сuсеreanu Stela, dr.