«Sistema al contrololui de stat asupra activității organelor de administrație publică»

(Сiclul I)

DOMENIUL GENERAL DE STUDIU :040 Științe politice

DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ: 0400. Administrația publică

PROGRAMUL DE STUDII : 0400.1 Administrația publică