Disciplina „Acte procedurale în procesul penal” urmărește scopul formarii unor specialiști cu abilități de perfectare corectă a rezultatelor acțiunilor de urmărire penală. Actele procedurale penale trebuie să corespundă unor exigențe ca: legalitatea, temeinicia, motivarea, să cuprindă informații clare și coerente menite să contribuie la desfăşurarea în termen rezonabil a procesului penal, la atingerea scopului acestuia, asigurând astfel drepturile şi libertăţile persoanei în cadrul procesului penal.