Normele Codului de procedură penală asigură o desfăşurare unitară a procesului penal şi formează ceea ce este cunoscut sub denumirea de procedură de  drept comun.

        Sunt însă anumite situaţii cînd, datorită unor particularităţi, se impune adoptarea şi a altor reguli care derogă de la cele de drept comun, tocmai pentru atingerea scopului legii penale şi procesual penale, reguli ce compun procedurile speciale.

        Normele respective cu toate  că nu constituie decît derogări de la normele de dtrept comun au totuşi un conţinut şi o sistematizare proprie. În sistemul actual, cel al Codului de procedură penală adoptat în 2003 cu modificările şi completările ulterioare, se observă tendinţa   sporirii reglementărilor speciale, situaţie explicată prin preocuparea legiuitorului de a crea şi a asigura garanţii suplimentare în desfăşurarea procesului penal pentru anumite categorii de făptuitori, fiind vorba în special de minori, persoane iresponsabile, infracţiuni săvîrşite de persoane juridice, etc., or  în alte situaţii s-a urmărit scopul simplificării procesului penal, aşa cum se observă în cazul infracţiunilor flagrante, acordului de recunoaştere a vinovăţiei ş.a.

 Curriculumul  disciplinei „Proceduri speciale în procesul penal”, este destinat audienţilor-viitori procurori şi judecători. Prezentul curriculum este conceput să conţină informaţii cît mai actuale şi utile, necesare candidaţilor la funcţia de procuror şi judecător, în scopul de a-i ajuta să însuşească cît mai eficient actualul suport normativ procesual penal, de a înţelege raţiunile reglementărilor  legale privund procedurile speciale în procesul penal în cadrul urmăririi penale şi înfăptuirii justiţiei, precum şi pentru a-şi forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică.