În condiţiile actuale de luptă împotriva corupţiei este necesar de a acorda o atenţie deosebită educaţiei anticorupţie a tineretului ca una din condiţiile de succes de contracarare a acestui fenomen negativ. În Strategia Naţională de prevenire şi combatere a corupţiei în Republica Moldova este menţionat rolul educaţiei civice a tineretului în instituţiile de învăţământ: „Educaţia civică, în deosebi în rândul tineretului, reprezintă o latură importantă a prevenirii fenomenului corupţiei şi impune derularea unor programe speciale în centrele de învăţământ, în special în instituţiile de învăţământ preuniversitar general şi în cele de învăţământ superior”.