Cursul special “Drept penal comparat” este destinat pentru a fa­miliariza studenţii cu specificul evoluţiei dreptului penal în sistemele de drept ale diferitelor state. Cunoaşterea drep­tului penal al altor state constituie o primă şi indispensabilă etapă în studierea obiectului, metodologiei şi a sarcinilor Dreptului penal comparat.