Cursul de managementul  inovarii oferă posibilitatea studntilor să:
1. Obtina cunoștințe fundamentale privind fenomenul si procesele de inovare și de inovare din perspectiva firmelor și industriilor;
2 Utilizeze instrumente teoretice de bază care ajuta la analiza și gestionarea procesele reale de inovare;
3 Aprecierea importanței înțelegerii problemelor legate de inovare pentru dezvoltarea de întreprinderi;
4 Extinda perspectiva  managementului de inovare pentru a include conceperea ca parte integrantă a procesului de inovare și ca o abordare practică a dezvoltării de produse / servicii;
5 Obtina o perspectivă cu adevărat globala de management de inovare;
6 Obtina seturi de competențe care pot fi aplicate în organizații multinaționale mari și întreprinderile mici;
7. Dezvolte capacitatea de cercetare, cu o mai bună înțelegere a activităților care introduc  procesul de inovare.

Innovation Management course provides the opportunity for students to:

  1. Get fundamental knowledge of the phenomenon of innovation and innovation processes from the perspective of firms and industries;
  2. Use basic theoretical tools that help analyze and manage real-world processes of innovation;
  3. Appreciate the importance of understanding innovation-related issues for the development of businesses, industries, countries and citizens;
  4. Expand the Innovation Management perspective to include design as integral to the innovation process and as a practical approach to product/service development;
  5. Graduate with a truly global perspective of Innovation Management;
  6. Get skill sets that can be applied in both larger multinational organisations, and small businesses;
  7. Develop research capabilities with an increased understanding of activities inputting into the innovation process.

Основные цели обучения по курсу Инновационный Менеджмент

1. Получить полный обзор типов инноваций, инновационных процессов и ресурсов инновационных идей;
2. Определять, анализировать и критически оценивать характеристики критериев успеха инновационных предложений;
3. Согласовывать внедрение новых предложений в рамках бизнес- и корпоративных сценариев;
4. Управлять ресурсами для достижения инновационных результатов;
5. Понимать инновации как базовый бизнес-процесс и как можно управлять инновациями;
6. Различать некоторые ключевые характеристики успешных инноваций и успешных инноваторов;
7. Понимать возможности и проблемы инноваций;
8. Выявлять и разрабатывать инновационные бизнес- и корпоративные возможности.