Unitatea de curs „Etica padagogică este distinată studenților -pedagogi, specialitatea „Muzică” va asigura consolidarea cunoștințelor în domeniul științelor educațieiși va contribui la formarea competențelor cu privire la deontologia profesională.