Unitatea de curs „Pedagogie” face parte din categoria disciplinelor obligatorii fundamentale pentru formarea profesională inițială, axată pe axiologia celui educat și 
pe o paradigmă psihopedagogică prospectivă.
Cursul dat constituie baza teoretică a pregătirii viitorilor pedagogi, propune însușirea conceptelor chie, înțelegerea esenței procesului didactic, formarea abilităților
de proiectare-organizare-realizare a procesului educațional eficient.