Cursul Psihopedagogia comunicării este conceput în baza respectării principiului interdisciplinar, transdisciplinar astfel, studenţii se vor baza şi vor utiliza cunoştinţele, capacităţile și atitudinile dezvoltatîn cadrul altor cursuri: Psihologia personalității, Psihologia socială aplicată, Pedagogia socială, Etica profesională ș.a.

Scopul cursului este de a prezenta studenților interesați de comunicare „un instrument util de lucru”, punctul de plecare fiind lipsa unei surse specifice pentru cei care studiază prima dată comunicarea.

Programa la cursul nominalizat este concepută ca un document normativ şi reglator proiectat în baza  reperelor teleologice şi curriculare:

- centrarea pe sistemul de obiective taxonomice;

-  integrarea componentelor constitutive ale actului educaţional: obiective, conţinuturi, forme, metode și tehnici de organizare a activităţii educaționale;

-  concepţia învăţării centrată pe subiect (student);

-  abordarea  intradisciplinară, interdisciplinară, transdisciplinară, cross-curriculară a conținutului.