Modulul A este predestinat studiului de perfecționare pentru profesorii de limba și literatura română din UTA Găgăuzia (dar nu numai). Obiectivul fundamental constă în modernizarea formării profesionale continuă a cadrelor didactice prin oferirea bazei teoretice și practice aprofundate în vederea formării și exersării setului de competențe necesare.