Cursul Mitologie românească cuprinde două segmente importante ale literaturii: Folclorul literar românesc şi Literatura română veche care sînt necesare studenţilor filologi în calitate de viitori profesori pentru învăţămîntul gimnazial/liceal sau chiar superior unde vor avea posibilitatea de  a însuşi în mod temeinic şi conştient genurile şi speciile folclorice româneşti, dar şi etapele de dezvoltare a literaturii române vechi.

Курсът "Българска диалектология" е предназначен за студенти от IV курс, специалност Български език и литература. Английски език.